lördag 17 september 2016

Efter avsättandet av Dilma kommer nu högerns nyliberala chockterapi som möter kraftigt motstånd i Brasilien

Formerna för motståndet mot den nya diktatorn i Brasilien, Michel Temer, tar sig många uttryck, som på bilden där Charlie Chaplin går i spetsen för en arbetardemonstration i det arbetarfientliga USA. Likheterna med Brasilien är stora. Chaplin gjorde även den legendariska filmen och rollen som Hitler i filmen "Diktatorn". Chaplin utsattes för en hänsynslös antikommunistisk kampanj i USA och gick i exil till Frankrike.
Efter avsättandet av Dilma kommer nu högerns nyliberala chockterapi som möter kraftigt motstånd i Brasilien

Av Dick Emanuelsson

Kuppregimen Michel Temer i Brasilien banar nu väg för en nyliberal chockterapi som i princip är en kalkering av arbetsgivarföreningens program, säger facket. Det pekar på Temers fempunktsprogram. Det handlar om utförsäljning, privatiseringar eller koncessioner av statliga företag och offentlig verksamhet samt en flexibilisering” av arbetsmarknaden med alla dess konsekvenser.

– Den 31 augusti konsoliderade kongressen den juridiska- och mediala statskuppen av mot Dilma Rousseff. Borgerskapet avslutade den första etappen av konspirationen, som inleddes i oktober 2014, för att slutligen kröna den i en ny regering som är totalt underordnad och beredd att lägga över alla bördor för den ekonomiska krisen på arbetarklassens axlar.

Det säger João Pedro Stedile, ekonom och ledamot av ledningen för den mäktiga lantarbetarrörelsen MST, i en kommentar i magasinet Resumen Latinoamericano.

Massprotester över hela Brasilien

MST och hela den samlade folkliga och sociala rörelsen i Brasilien har efter statskuppens formalisering den 31 augusti, uppmanat det brasilianska folket att gå ut på gatorna för att göra motstånd mot beslutet av vad de anser vara en av de mest korrumperade kongresser sedan militärkuppen 1964. Stedile varnar för liknande utveckling som den i grannlandet Argentina under högerregeringen Mauricio Macri.

João Pedro Stedile, ekonom och ledamot av MST.

– Nu har stegen tagits för att påskynda genomförandet av nyliberala åtgärder som endast intresserar finans- och storkapitalet, beslut som ökar exploateringen av arbetare, som reducerar lönerna, ökar arbetslösheten och tillämpar ett privatiseringsprogram och skattereglering som till och med får FMI (representanter) att rodna, menar Stedile.

Utförsäljning och privatisering

Hans farhågor besannades förra veckan av Temers utspel om en ny arbetsmarknadslag och en ”Tillväxtplan” (Plan Crecer). De bägge förslagen är i praktiken en total utförsäljning av statliga företag och allmän verksamhet. Arbetsdagen ska i vissa fall ökas till 12 timmar per dag, införande av den bland nyliberaler populära timanställningen där den anställde får sin heltidsanställning halverad men utan sociala- och rättigheter eller pensionspoäng. Hela arbetsmarknadslagstiftningen och med den arbetsrätten raseras i fem punkter.

Lagen stimulerar arbetsgivarna att inta en antifacklig attityd genom att underlätta för ”individuella regleringar av löner och avtal”. I klartext betyder det att individuella förhandlingar, mellan arbetsgivare och den anställde, gynnas på bekostnad av kollektivavtalsförhandlingar.

För facket i Brasilien, som är relativt starkt jämfört med övriga Latinamerika, är dessa förslag en direkt provokation och ett slag mot fackets själva existens.Flygplatser, järnvägar, gruvor och olja till salu

För att minska statens utgifter, vilket är argumentet, föreslår regimen Temer att ekonomiska strategiska samhällsområden som energi, transport och infrastruktur ska säljas, privatiseras eller ingå i koncessioner med det privata kapitalet. Bland dem finns fyra flygplatser, huvudvägar, järnvägar, anbud på områden för exploatering av gas och olja. Sex företag för distribution av el-energi ska säljas ut medan fem vattenkraftverk ska erbjudas för koncession.

På gruvområdet är fyra gruvor i blickpunkten och det handlar om naturresurser som fosfat, koppar, bly, zink och kol som blir föremål för det internationella gruvkapitalets uppköpare.

Det brasilianska arbetarpartiets presidentkandidat 2014, Dilma Rousseff valdes av majoriteten av brasilianarna på ett politiskt program som nu, efter kongressens, inte folkets, avsättande av Rousseff, också desavoueras. PT-programmet ersätts av ett politiskt program som inte har fått majoritet i något val utan som har sina rötter hos den politiska högern och hos arbetsgivarföreningens toppar.

Fackföreningar som intagit gatorna som protest mot statskuppen mot Dilma Rousseff. Den 22 september deltar de i en nationell protestdag mot den illegala högerregimen.


Nationell protestdag den 22 september

Nästan varje dag pågår det stora demonstrationer mot den nya regimen som skanderar ”FORA TEMER”, bort med Temer! Den 22 september har de sex landsorganisationerna uppmanat till en nationell protestdag för att protestera mot regimens förslag.

– Vi behöver stanna Brasilien för att ge en demonstration över de gränser som folket sätter mot denna illegitima kuppregim, summerar Stedile.

Han säger att protestdagen kan tjäna som en generalrepetition för att gå mot en generalstrejk mot kuppregimen.