måndag 28 mars 2016

Oppositionen anklagas för att utlösa en ”mjuk statskupp” i Brasilien

Stiumlerad av statskuppen i Honduras och Paraguay söker CIA, via olika former att genomföra en "mjuk statskupp" i giganten Brasilien, hävdar landets president Dilma Rousseff, som vägrar låta sig utpressas och sitter kvar.

Oppositionen anklagas för att utlösa en ”mjuk statskupp” i Brasilien
Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2016-03-25 / Den politiska krisen i Brasilien intensifieras. President Dilma Rousseff utsåg nyligen Lula da Silva till sin premiärminister. Oppositionen anklagar henne för att ge ´Lula´ politisk immunitet för att undvika att den förre presidenten åtalas för korruption. Regeringen och folkrörelserna slår tillbaka och anklagar oppositionen för att ha en ”mjuk statskupp” på dagordningen.

Den 4 mars anlände 200 poliser, beväpnade som för ett krig, ledda av fyra officerare och fyra federala åklagare för att gripa den förre presidenten. Inför en förbluffad ´Lula´ förklarade åklagarna att han skulle ”förhöras”. Den militära operationen följdes direkt i medierna som i förväg hade informerats om tillslaget som hade proportioner som om det gällde en colombiansk ”Capo”.

Inte ens en knark-Capo behandlas lika illa av den brasilianska rättsapparaten som den förre presidenten Lula da Silva.
Rättsapparaten är i händerna på högeroppositionen.


Den 13 mars gick flera miljoner från den brasilianska högeroppositionen ut på gatorna i Sao Paulo och Rio de Janeiro och krävde Dilma Rousseffs avgång och rättegång mot Dilma och ´Lula´. I kongressen finns det förslag på att Rousseff ska avsättas som president.

Den 18 mars samlades regeringsanhängarna i Sao Paulo till en inte obetydlig demonstration till stöd för duon och regeringen. Större delen av vänstern och de sociala folkrörelserna slöt upp och krävde samtidigt en radikalisering av regeringspolitiken och inte som fram tills nu, politiska och ekonomiska eftergifter till oppositionen och den brasilianska arbetsgivarföreningen.

”Operation Tvätt med Tryck”

Bakgrunden till de allt högre kraven på en avgång av presidenten har sin bakgrund i en korruptionsskandal med förgreningar in i det statliga Petrobras, den så kallade Operação Lava Jato-affären, Operation Tvätt med Tryck. Den federala polisen inledde sina undersökningar den 17 mars 2014 i vad som började antogs vara just en penningtvätt av korruptionspengar. Allteftersom svällde skandalen och kom att omfatta industrimän som politiker, några med förgreningar i det regerande PT-partiet men framför allt den förre chefen för Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Anklagelserna mot ´Lula´ handlar om innehav av en lyxlägenhet som den förre presidenten alltid har förnekat ska ha tillhört honom. Åklagarämbetet i Sao Paulo säger att det inte kan offentliggöra det utredningsmaterial som dokumenterats och säger att det kommer att ta lång tid att analysera.

Lula utses till premiärminister av president Dilma Rousseff.Lula som premiärminister

När president Rousseff den 17 mars meddelade att hon skulle utse ´Lula´ till en slags premiärminister, (Ministro de Casa Civil), anklagade oppositionen henne för att vilja ge ´Lula´ politisk immunitet från korruptionsanklagelserna. Bara några timmar senare upphävde Itagiba Catta Preta Neto, en federal domare, Rousseffs ministerutnämning. Det dröjde inte länge förrän bilder började cirkulera på de sociala nätverken där domaren deltog i demonstrationer mot regeringen Rousseff.

Men Brasiliens president pressades än mer när den federale åklagaren Sergio Moro, hyllad av den brasilianska högern för sin utredning om korruption mot Rousseff och ´Lula´, lät det oppositionella medieimperiet O Globo offentliggöra en telefonavlyssning som den brasilianska polisen hade gjort av ett telefonsamtal mellan Rousseff och ´Lula´. I den säger presidenten till ´Lula´ att hon ska skicka beslutsprotokollet om utnämningen som minister till honom ”i händelse av behov”.

De flesta jurister är överens om att avlyssningen inte bara är illegal och bryter mot författningen. Själva innehållet ger egentligen ingen substans till anklagelserna om immunitet för att undvika åtal av ´Lula´.

– Att skapa konvulsioner i det brasilianska samhället som grundas på osanningar, tvivelaktiga metoder som kränker principer och konstitutionella rättigheter för medborgarna öppnar mycket allvarliga prejudikat, underströk Rousseff på en presskonferens.

Oppositionens krav på Lula och Dilma.


”Neutralisera” ´Lulas´ återval

Och det är denna permanenta ”pågående utredning om korruption” som är en del av den politiska kampanjen mot regeringen Rousseff. Det är också en del av kampanjen att ”neutralisera” ´Lulas´ planer på att ställa upp i presidentvalet 2018.

Så säger de som försvarar regeringen och ´Lula´, bland dem teologiprästen Leonardo Boff:

– Domarna agerar inte som sådana utan med en oerhörd partiskhet, sa Boff till radiostationen Radio El Mundo den 14 mars.

Kritiska vänsterröster

Luismi Uharte.
Luismi Uharte, professor och forskare på den sociologiska fakulteteten Universitet UPV/EHU i Baskien samt doktor i Latinamerikanska studier på Universitetet Complutense i Madrid skriver i portalen Rebelion angående kraven om avgång av Rousseff och rättegång mot Lula:

– Krafter från rättsapparaten är strategiska agenter i processen för en statskupp. Men de är inte ensamma i det nätverk med många förgreningar. I dag agerar det mediala oligopolet helt öppet och tar på sig en växande och central roll i talet om en statskupp.

Han inkluderar andra krafter i det brasilianska samhället som pressar på för en avgörande konfrontation mot regeringen Rousseff. Bland dem den mäktiga arbetsgivarorganisationen FIESP, med säte i Sao Paulo.

– Det är symboliskt för platsen framför deras lokaler på Avenida Paulista har förvandlats till en tältplats för en grupp bland extremhögern som brådskande kräver en statskupp. Några lokala analytiker uppger att det är parodiskt, att trots att regeringen under det senaste året tillämpade delar av FIESP:s eget program, så som skattebefrielser eller minskning av energikostnaderna, nu med entusiasm ansluter sig till (rörelsen för) ett störtande (av regeringen). Historien visar för femtioelfte gången att oligarkin är omättlig.

“Social” nyliberalism

Jorge Beinstein
Jorge Beinstein är argentinsk universitetsprofessor i ekonomisk statsvetenskap i Frankrike och har under de senaste tjugofem åren varit konsult till internationella organisationer och regeringar, lett många forskningsprogram i internationell ekonomi både i Europa och i Latinamerika. I dag föreläser han på universitetet i La Plata, Argentina. Till Flamman säger han att Brasilien befinner sig i något som kan betecknas som politisk och ekonomisk återvändsgränd.

– Zigzagpolitiken i Brasilien, som pendlat mellan “social” nyliberalism och en Keynesismo Modell Light, har reducerat maktutrymmet för en progressiv politik. Beroendet av råvaruexport och underkastelsen till ett lokalt transnationaliserat finanssystem innebar slutligen en blockering för den ekonomiska expansionen. Till detta ska vi lägga kombinationen av fallande internationella råvarupriser och en recession som genererar den politiska kris som utnyttjas av anhängarna till en ”mjuk kupp” som drivs av den nationella högern och som övervakas av USA.

Förändrat internationellt styrkeförhållande

Om regeringen Rousseff faller och övertas av USA:s allierade i det gigantiska Brasilien, kommer detta att förändra de regionala och kontinentala maktförhållandena dramatiskt, tillägger Beinstein.

– Det skulle ha en negativ påverkan på ett ekonomiskt maktblock som BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika). Detta i sin tur kommer drabba två av USA:s främsta globala fiender, Kina och Ryssland. En seger för oppositionen i Venezuela kommer inte bara innebära ett överlämnande (till USA) av 20 procent av oljereserverna i världen (de största i världen). Det kommer också ha en dominoeffekt på andra regeringars arbete på kontinenten så som Bolivias, Ecuadors och Nicaraguas. Det kommer drabba Kuba som i dag utsätts för vad som kan kallas för en ”björnkram” (av Obama).

Beinstein sammanfattar och säger att denna situation är paradoxal. Å ena sidan går USA tillbaka i global måttstock och i ekonomiska och geopolitiska termer medan ”Grannen i Norr” samtidigt steg för steg återerövrar sin ”Bakgård”.

– Förlusten av Argentina har för Imperiet inneburit en seger av stor betydelse, en seger som förberetts systematiskt under lång tid. På detta ska vi tillägga ytterligare tre avgörande manövrar i USA:s regionala spel; underkastandet av Brasilien, ett kommande slut på den chavistiska eran i Venezuela och det förhandlade fredsavtalet med den colombianska gerillarörelsen. Var och en av dessa mål har en speciell betydelse.

Dilmas pakt med högern om Petrobras

Joao Pedro Stedile.
För de jordlösas rörelse (MST) i Brasilien är kampen om regeringsmakten av vital betydelse, säger MST:s språkrör Joao Pedro Stedile, i en intervju.

– Den juridiska processen (den som utspelas mot Lula och Dilma) verkställs inte ens mot de värsta brottslingar. Målet för dessa reaktionära krafter inom rättsapparaten är att förhindra Lulas rätt att ställa upp till återval 2018. Dilmaregeringen befinner sig i kris som den inte lyckas ta sig ur. Borgerskapet har inte längre så stort intresse av att störta henne, deras intresse består mer i att verkställa sin nyliberala agenda, säger Stedile.

Han understryker att Dilma är i full färd med att acceptera en pakt med högern. Den handlar om att exkludera statliga Petrobras från att utforska det påträffade olje- och gasfältet Pré-Sal och öppna fältet för de multinationella företagen. Pré-Sal är ett gigantiskt oljefält med en längd på 200x800 kilometer. Enligt Petrobras´ kalkyler kan fältet ha enorma reserver med olja och naturgas, uppskattat till 1600 miljoner kubikmeter. Oljefältet skulle placera Petrobras på den 6:e platsen i världen över största energiföretag.

– Det handlar om den största oljereserven i världen till havs, något som storkapitalet absolut måste kontrollera. Projektet som har godkänts av senaten (återstår beslutet i underhuset) har lagts fram av senator José Serra, från partiet PSDB-SP. Enligt Wikileaksdokumenten har hans valkampanjer finansierats av Chevron, säger Stedile och tillägger:

– Jag tror vi går in i en period med stora massmanifestationer som handlar om både försvaret av arbetarnas rättigheter så som rätten till arbete och andra sociala rättigheter. Men det kommer också att genomföras demonstrationer för att försvara president Lula mot kuppmakarna.

Dilma Rousseff fängslades för medlemskap i den urbana gerillarörelsen under militärdiktaturens dagar. Hon tillbringade tre år i fängelset, torterades och våldtogs av enheter ur den fascistiska statens instotutioner.


TPP-avtalets konsekvenser

På en fråga vad som händer efter att Brasilien i oktober 2015 undertecknade TPP-avtalet (på engelska Trans-Pacific Partnership, som är ett komplement till USA-EU:s TTIP) svarar en förbittrad Stedile:

– Den internationella kapitalismen befinner sig i kris och det finns ingen utväg. Det genomförs krig i mellanöstern, Afghanistan, Irak, Libyen och i Syrien. Men det har inte varit möjligt att rädda den krisartade industrin. De försöker ta över naturresurserna i tredje världen, framför allt i Afrika och Latinamerika, men det räcker inte. Nu försöker de med alla medel slå sönder en nationell kontroll över marknaderna för att skapa en handelsmarknad, fri från all slags kontroll. Målet är att de transnationella bolagen ska kunna redovisa obegränsade vinster. Därför försöker de driva i genom frihandelsavtal som USA-Europa, Mercosur-Europa och TPP-avtalet.

– Jag är överens med (Joseph) Stiglitz när han säger att den enda utvägen för kapitalisterna är att nationalisera finanssystemet i världsmåttstock. Men eftersom det inte finns någon regering mäktig nog att genomföra detta, kommer kapitalismens kris att fortsätta för många år framöver. Under tiden fortsätter vi att skapa folkliga alternativ i många länder och i världen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar