fredag 11 december 2015

Värsta miljökatastrofen i Brasiliens moderna historia: ”En tsunami av giftig lera vällde fram”

”En tsunami av giftig lera vällde fram”

Av Dick EmanuelssonDen 5 november bröts två vallar sönder och det giftiga spillvattnet och leran strömmade ut i en 2,5 meter hög våg. De innehöll 62 miljoner kubikmeter giftigt vatten, sediment och lera. Gifterna inledde en 50 mil lång färd mot 39 städer i den folkrika delstaten Minas Gerais och mynnade ut i Atlanten.  Den största miljökatastrofen i Brasiliens moderna historia var ett faktum.

Det ansvariga företaget för gruvan Germano och vallarna är gruvföretaget Samarco, ett bolag som ägs av det transnationella brittisk-australiensiska BHP och brasilianska Vale, gruvgiganter på världsmarknaden. För varje ton järn som gruvan utvinner efterlämnar det 500 kilo giftigt slam eller rester.

Under flera veckor vällde leran fram via floden Rio Dulce de 50 milen mot Atlanten. Floden som förgiftades anses vara sydöstra Brasiliens viktigaste flod som rinner ut i Atlanten. Bilderna tagna från helikoptrar visar ett skräckinjagande landskap. En av städerna är Colatina med 130 000 invånare som i likhet med tusentals människor står utan sötvatten i ett tidigare hett klimat med brist på vatten.Tungmetaller i näringskedjan

Enligt marinbiologen Marcos Vago “är det största problemet att spillvattnet och leran innehåller tungmetaller och dessa metaller kommer att sprida sig i näringskedjan. Så överförs dessa substanser och ackumulerade metaller och kan nå även människan”.

Den 17 november nådde de giftiga ämnena utloppet till Rio Dulce vid atlantkusten, närmare bestämt vid staden Linhares. Fiskare och experter i ämnet är oroliga att det giftiga avfallet ska drabba kustområdet och mineralerna förgifta biomångfalden.

Flodmynningen vid atlantkusten som dödar allt liv under och över vattnet.


Stämt företaget

Den statliga miljöåklagaren i Minas Gerais och den federala åklagaren på justitiedepartementet, Sandra Cureau, har stämt företaget på “fem miljarder dollar” för brott mot säkerhetsbestämmelserna.

Men företaget slår ifrån sig och i en beredskapsplan som publicerades 2014, intygade Samarco att ”ansvaret för att meddela och evakuera människorna i händelse av en omedelbar risk ligger på Civilförsvaret”. Men Civilförsvaret hävdar att ansvaret att meddela om eventuella sprickor i dammen ligger på företaget, framför allt i de regioner dit Civilförsvaret har svårt att nå fram i tid.

Enligt chefsåklagaren i Minas Gerais struntade företaget konsekvent i varningar och påbud från oberoende experter så sent som 2013. Dammarna låg för nära varandra och experter uttryckte varningar för att dammarna skulle kunna komma att brista när regnperioden inleds. Samarco har inte ens överlämnat protokoll från sina skyddsronder. Men myndigheternas slapphet och intresse av investeringar gjorde att säkerheten eftersattes med katastrofen som följd.

Så ser floden Rio Dulce ut efter miljökatastrofen.Åttahundra miljoner dollar i vinst

För att skydda sina egna ryggar har myndigheterna inlett en undersökning huruvida dammarna var överfulla eller helt enkelt inte hade underhållits. Det hör till saken att gruvföretaget, som under 2014 inregistrerade en vinst på nära 800 miljoner dollar, ökade järnmalmsbrytningen med 37 procent. För att kunna öka produktionen måste företaget också förstärka eller bygga en ny damm. Men det gjorde det inte eftersom sådana investeringar är kostnadskrävande. I stället höjde företaget ”ribban” för de två befintliga vallarna och på så sätt ökade påfrestningarna på vallarna enormt.

Miljökatastrofen har skapat en indignation över hela Brasilien. Och den 24 november kom nyheten om att den tredje dammen, som kallas Germano, uppvisar sprickor. Denna damm innehåller 100 miljoner kubikmeter av giftigt spillvatten, nästan dubbelt så mycket som det som redan har förstört en stor del av regionen.

– Vi är oroade över detta. För det betyder att det kan bli en bomb över människor och arbetarna, sa Joceli Andreoli, språkrör för Rörelsen för de Drabbade av Kraftverksdammarna (MAB).

Den 25 november gick fyra unga miljöaktivister från MST till aktion i Brasiliens federala kongress. De använde sig av lera och vatten som motsvarade det giftiga spillvattnet och leran från dammkatastrofen. Leran kladdades ut på en av väggarna i kongressen och det hela slutade i att de fängslades och åtalades för ”miljöbrott”. Enligt ett pressmeddelande från MST torkades den ofarliga leran bort efter att miljöaktivisterna hade förts bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar