måndag 30 mars 2015

“Dilma får inte ge efter för den nyliberala högern”

Alexandre Conceição, medlem av den nationella ledningen för den mäktiga Rörelsen Utan Jord, MST.   “Dilma får inte ge efter för den nyliberala högern”

Dick Emanuelsson

Flera miljoner brasilianare gick ut på gator och torg den 15 mars och protesterade mot regeringen Dilma Rousseff och det brasilianska arbetarpartiet, PT. De anklagades för omfattande korruption inom det statliga energibolaget Petrobras.

Den ”perfekta stormen” som sätter regeringen Rousseff i gungning sammanfattade Marcus Melo, som är professor vid Pernambucouniversitetet, situationen till BBC:s reporter i Brasilien. För det handlar inte enbart om 47 politiker som är föremål för de omfattande demonstrationerna. Det handlar om en kombination av händelser som gör situationen än värre för den brasilianske presidenten som med drygt en procents övervikt vann presidentvalet i oktober förra året.

Som en bekräftelse på att det var en klar politisk markering mot den progressiva regeringen, genomfördes demonstrationerna på 30-årsdagen av den representativa demokratins återkomst för 30 år sedan. Parollerna och banderollerna handlade framför allt om att Dilma och PT-regeringen måste avgå.

– Jag stöder the impeachment, avsättandet, av Dilma, stod det på tusentals förfabricerade plakat.

Andra gick mycket längre och på flera platser i landet bars plakat med texter om stöd för en utländsk militär intervention. Militärjuntan som genomförde den militära statskuppen den 31 mars 1964 den progressive president João Goulart fick sitt huvudsakliga stöd från USA.

Krisen har nått Brasilien

 

Inte bara Brasilien har gått in en ekonomisk kris, stora delar av Latinamerika känner nu av den ekonomiska kris som inleddes i september 2008 i USA och som lagt depressionens skugga över stora delar av Europa. Och precis som i resten av Latinamerika har den revalverade dollarn ökat i Brasilien ökat med 22 procent mot den nationella valutan real. Samtidigt nådde inflationen sin högsta nivå de senaste tolv månaderna, 7,7 procent i februari. Detta har registrerats i de senaste opinionsundersökningarna där Rousseff har rasat från 42 procent i december 2014 till 23 procent i februari, 2015.

För att möta högerns ökade press tog självaste Lula initiativ till stora arbetardemonstrationer två dagar innan, den 13 mars. Men de var inte tillnärmelsevis i närheten av massdemonstrationerna den 15 mars. Men markeringen var viktig, säger Alexandre Conceição till Magasinet Resumen Latinoamericano.

Spela på arbetslösheten

 

Conceição är medlem av den nationella ledningen för den mäktiga Rörelsen Utan Jord, MST. Han anser att Rousseff inte får ge vika för den press som en del av det brasilianska borgerskapet utövar.

– I början av sitt mandat försökte Dilma genomföra politiska ekonomiska förändringar så som att ändra växelkursen och minska räntan. Det syftade till att dra fokus från det finansiella systemet och i stället investera i industrisektorn för att återuppliva ekonomin.

MST-ledaren menar att denna åtgärd skapade motreaktioner hos den produktiva sektorn. Denna ville spela på arbetslösheten som under de senaste åren har varit mycket låg, nästan marginell.

– Detta faktum har ökat kraften i arbetarklassens mobiliseringar de senaste åren. Den (arbetarklassen) växte sig alltmer starkare och erövrade verkliga reallöneökningar. Bourgeoisien förstod snabbt att uppgången i arbetslösheten var nödvändig för att försvaga arbetarklassen.

Förlorad social bas

 

Den breda och starka sociala rörelsen i Brasilien var en garanti för den knappa valsegern förra året, menar Alexandre Conceição. Men Dilma Rousseff gav redan i sin regeringsförklaring efter för flera av högerns krav i den nyliberala agendan.

– Det gjorde att hon förlorade den sociala basen som stödde henne i den andra valomgången. De ekonomiska stöden till de valda ledamöterna i kongressen visar att tio företag valde 70 procent av kongressens ledamöter som inte representerar partier utan som försvarar eliten inom den konservativa borgarklassen.

– Regeringen bör inte ge efter för intressena hos den nyliberala högern. Denna har som taktik att nöta ut på krafterna hos regeringen för att denna inte ska vinna valet 2018. Det spelar ingen roll hur mycket presidenten ger efter. Borgerskapet vill få bort PT från regeringen. Därför är den enda utgången som regeringen har är att den drar in de sociala och folkliga krafterna och uppfyller sitt valprogram.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar