måndag 12 oktober 2015

Dilma Rousseff allt hårdare ansatt

Dilma Rousseff allt hårdare ansatt
Av Dick Emanuelsson
 
Högeroppositionen inom och utanför regeringen Dilma Rousseff försöker nu genomföra en ”mjuk statskupp”. Målet är att öppna en riksrätt mot president Dilma Rousseff i landets kongress.
– Inte ett enda av de fem kraven som oppositionen har fört fram har en juridisk grund för att avsätta en president som är folkvald. Vad som utspelas i deputeradekammaren är ett försök till statskupp. Men den kommer att misslyckas för de har inga hållbara juridiska argument, sa Wadih Damous, federal deputerade till TV-kanalen Telesur.
Dilma Rouseff å sin sida gjorde en ministerreform och överlät mer makt till regeringsalliansens centerhögerparti PMDP. Detta parti går i spetsen för kravet på riksrätt. Rouseff ökade antal ministerier under PMDP:s kontroll från sex till sju.

Hemligt bankkonto i Schweiz
Det är Eduardo Cunha, ordförande i landets kongress och ledare från PMDP som går i spetsen för kravet på en riksrätt mot Rouseff. Han framställer sig själv med höga moraliska principer. Men han hade oturen att bli avslöjad för att inneha ett icke deklarerat bankkonto på en bank i Schweiz. Enligt en källa ska fem miljoner dollar ha placerats på kontot. Cunha är även föremål för polisutredningar i korruptionsskandalen om Petrobras som har skadat regeringen Rouseff allvarligt.
Dilma Rouseff är även föremål för kritik från sin egen medlemsbas, från vänstern och framför allt från de fattiga i Brasilien för att överge reformpolitiken till förmån för en ”ekonomisk balans i statsfinanserna”.
Till skillnad mot Lulas regering har Dilma en ”teknokrat” som finansminister. Joaquim Levy säger att åtstramningen ska ske i etapper. Det bädda för kommande politiska konfrontationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar