fredag 11 december 2015

Värsta miljökatastrofen i Brasiliens moderna historia: ”En tsunami av giftig lera vällde fram”

”En tsunami av giftig lera vällde fram”

Av Dick EmanuelssonDen 5 november bröts två vallar sönder och det giftiga spillvattnet och leran strömmade ut i en 2,5 meter hög våg. De innehöll 62 miljoner kubikmeter giftigt vatten, sediment och lera. Gifterna inledde en 50 mil lång färd mot 39 städer i den folkrika delstaten Minas Gerais och mynnade ut i Atlanten.  Den största miljökatastrofen i Brasiliens moderna historia var ett faktum.

Det ansvariga företaget för gruvan Germano och vallarna är gruvföretaget Samarco, ett bolag som ägs av det transnationella brittisk-australiensiska BHP och brasilianska Vale, gruvgiganter på världsmarknaden. För varje ton järn som gruvan utvinner efterlämnar det 500 kilo giftigt slam eller rester.

Under flera veckor vällde leran fram via floden Rio Dulce de 50 milen mot Atlanten. Floden som förgiftades anses vara sydöstra Brasiliens viktigaste flod som rinner ut i Atlanten. Bilderna tagna från helikoptrar visar ett skräckinjagande landskap. En av städerna är Colatina med 130 000 invånare som i likhet med tusentals människor står utan sötvatten i ett tidigare hett klimat med brist på vatten.Tungmetaller i näringskedjan

Enligt marinbiologen Marcos Vago “är det största problemet att spillvattnet och leran innehåller tungmetaller och dessa metaller kommer att sprida sig i näringskedjan. Så överförs dessa substanser och ackumulerade metaller och kan nå även människan”.

Den 17 november nådde de giftiga ämnena utloppet till Rio Dulce vid atlantkusten, närmare bestämt vid staden Linhares. Fiskare och experter i ämnet är oroliga att det giftiga avfallet ska drabba kustområdet och mineralerna förgifta biomångfalden.

Flodmynningen vid atlantkusten som dödar allt liv under och över vattnet.


Stämt företaget

Den statliga miljöåklagaren i Minas Gerais och den federala åklagaren på justitiedepartementet, Sandra Cureau, har stämt företaget på “fem miljarder dollar” för brott mot säkerhetsbestämmelserna.

Men företaget slår ifrån sig och i en beredskapsplan som publicerades 2014, intygade Samarco att ”ansvaret för att meddela och evakuera människorna i händelse av en omedelbar risk ligger på Civilförsvaret”. Men Civilförsvaret hävdar att ansvaret att meddela om eventuella sprickor i dammen ligger på företaget, framför allt i de regioner dit Civilförsvaret har svårt att nå fram i tid.

Enligt chefsåklagaren i Minas Gerais struntade företaget konsekvent i varningar och påbud från oberoende experter så sent som 2013. Dammarna låg för nära varandra och experter uttryckte varningar för att dammarna skulle kunna komma att brista när regnperioden inleds. Samarco har inte ens överlämnat protokoll från sina skyddsronder. Men myndigheternas slapphet och intresse av investeringar gjorde att säkerheten eftersattes med katastrofen som följd.

Så ser floden Rio Dulce ut efter miljökatastrofen.Åttahundra miljoner dollar i vinst

För att skydda sina egna ryggar har myndigheterna inlett en undersökning huruvida dammarna var överfulla eller helt enkelt inte hade underhållits. Det hör till saken att gruvföretaget, som under 2014 inregistrerade en vinst på nära 800 miljoner dollar, ökade järnmalmsbrytningen med 37 procent. För att kunna öka produktionen måste företaget också förstärka eller bygga en ny damm. Men det gjorde det inte eftersom sådana investeringar är kostnadskrävande. I stället höjde företaget ”ribban” för de två befintliga vallarna och på så sätt ökade påfrestningarna på vallarna enormt.

Miljökatastrofen har skapat en indignation över hela Brasilien. Och den 24 november kom nyheten om att den tredje dammen, som kallas Germano, uppvisar sprickor. Denna damm innehåller 100 miljoner kubikmeter av giftigt spillvatten, nästan dubbelt så mycket som det som redan har förstört en stor del av regionen.

– Vi är oroade över detta. För det betyder att det kan bli en bomb över människor och arbetarna, sa Joceli Andreoli, språkrör för Rörelsen för de Drabbade av Kraftverksdammarna (MAB).

Den 25 november gick fyra unga miljöaktivister från MST till aktion i Brasiliens federala kongress. De använde sig av lera och vatten som motsvarade det giftiga spillvattnet och leran från dammkatastrofen. Leran kladdades ut på en av väggarna i kongressen och det hela slutade i att de fängslades och åtalades för ”miljöbrott”. Enligt ett pressmeddelande från MST torkades den ofarliga leran bort efter att miljöaktivisterna hade förts bort.

söndag 6 december 2015

Dilma Rousseff inför ”politisk riksrätt”


Eduardo Cunha, representanthusets talman med fem miljoner dollar i ett hemligt bankkonto i Schweiz som han inte har deklarerat. Men han anser att lagen måste följas och ställer därför president Dilma Rousseff inför "politisk riksrätt", anklagad av den brasilianska högern för korruption.


Dilma Rousseff inför ”politisk riksrätt”
Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2015-12-06 / Talmannen i Brasiliens representanthus Eduardo Cunha öppnade förra veckan för en ”politisk riksrätt” mot president Dilma Rousseff. Domen kan bli ett avsättande.

Beslutet orsakade ett ramaskri bland Brasiliens vänster och folkrörelse som betecknar beslutet som både inledningen till en ”mjuk statskupp” som en personlig hämnd från Cunha.

Leonardo Boff.
– Talmannen utlöste processen mot presidenten just när han (Cunha) fick vetskap om att han skulle förlora en omröstning om sin egen person, trots hans påverkan och utpressning mot det Etiska Rådet (i kongressen).

Det sa Leonardo Boff, före detta universitetsprofessor i just ”etik” på staten Rio de Janeiros Universitet, UERJ i ett uttalande.

Kongressens ”Etiska Råd” beslutade att inleda en undersökning mot Cunha för en rad anklagelser, bland annat ett icke deklarerat bankkonto i Schweiz med en påstådd summa på fem miljoner dollar. Han förekommer även i korruptionsskandalen i det statliga oljebolaget Petrobras.

Cunha å sin sida sa till den spanska nyhetsbyrån EFE att han kände personlig ledsnad över beslutet att ställa Rousseff inför en riksrätt.

– Jag gör det inte för politiska motiv och jag skulle avvisa anklagelsen om det inte vore för att den står i samklang med lagen, uppgav Cunha.

USA och den latinamerikanska högern accepeterar aldrig att Latinamerika integrerar, samarbetar och handlar i stället för att vara "Bananrepubliker", enligt USA:s modell och krav.


Honduras och Paraguay

Men det är ett uttalande som vänstern och folkrörelsen förkastar som ett enda stort hyckleri. I stället ska beslutet ses som ett led i den latinamerikanska högerns kampanjer för att slå mot de progressiva regeringarna i Latinamerika med stöd från USA. De har inkasserat två segrar i den kampanjen; statskuppen i Honduras 2009 och Paraguay 2012.

– Vi uppmanar alla kämpar och hela arbetarklassen att verka för ett återkallande av mandatet och utdöma fängelse för Eduardo Cunha, sa MST, Rörelsen för de Jordlösa i Brasilien i ett uttalande.

måndag 12 oktober 2015

Dilma Rousseff allt hårdare ansatt

Dilma Rousseff allt hårdare ansatt
Av Dick Emanuelsson
 
Högeroppositionen inom och utanför regeringen Dilma Rousseff försöker nu genomföra en ”mjuk statskupp”. Målet är att öppna en riksrätt mot president Dilma Rousseff i landets kongress.
– Inte ett enda av de fem kraven som oppositionen har fört fram har en juridisk grund för att avsätta en president som är folkvald. Vad som utspelas i deputeradekammaren är ett försök till statskupp. Men den kommer att misslyckas för de har inga hållbara juridiska argument, sa Wadih Damous, federal deputerade till TV-kanalen Telesur.
Dilma Rouseff å sin sida gjorde en ministerreform och överlät mer makt till regeringsalliansens centerhögerparti PMDP. Detta parti går i spetsen för kravet på riksrätt. Rouseff ökade antal ministerier under PMDP:s kontroll från sex till sju.

Hemligt bankkonto i Schweiz
Det är Eduardo Cunha, ordförande i landets kongress och ledare från PMDP som går i spetsen för kravet på en riksrätt mot Rouseff. Han framställer sig själv med höga moraliska principer. Men han hade oturen att bli avslöjad för att inneha ett icke deklarerat bankkonto på en bank i Schweiz. Enligt en källa ska fem miljoner dollar ha placerats på kontot. Cunha är även föremål för polisutredningar i korruptionsskandalen om Petrobras som har skadat regeringen Rouseff allvarligt.
Dilma Rouseff är även föremål för kritik från sin egen medlemsbas, från vänstern och framför allt från de fattiga i Brasilien för att överge reformpolitiken till förmån för en ”ekonomisk balans i statsfinanserna”.
Till skillnad mot Lulas regering har Dilma en ”teknokrat” som finansminister. Joaquim Levy säger att åtstramningen ska ske i etapper. Det bädda för kommande politiska konfrontationer.

måndag 30 mars 2015

“Dilma får inte ge efter för den nyliberala högern”

Alexandre Conceição, medlem av den nationella ledningen för den mäktiga Rörelsen Utan Jord, MST.   “Dilma får inte ge efter för den nyliberala högern”

Dick Emanuelsson

Flera miljoner brasilianare gick ut på gator och torg den 15 mars och protesterade mot regeringen Dilma Rousseff och det brasilianska arbetarpartiet, PT. De anklagades för omfattande korruption inom det statliga energibolaget Petrobras.

Den ”perfekta stormen” som sätter regeringen Rousseff i gungning sammanfattade Marcus Melo, som är professor vid Pernambucouniversitetet, situationen till BBC:s reporter i Brasilien. För det handlar inte enbart om 47 politiker som är föremål för de omfattande demonstrationerna. Det handlar om en kombination av händelser som gör situationen än värre för den brasilianske presidenten som med drygt en procents övervikt vann presidentvalet i oktober förra året.

Som en bekräftelse på att det var en klar politisk markering mot den progressiva regeringen, genomfördes demonstrationerna på 30-årsdagen av den representativa demokratins återkomst för 30 år sedan. Parollerna och banderollerna handlade framför allt om att Dilma och PT-regeringen måste avgå.

– Jag stöder the impeachment, avsättandet, av Dilma, stod det på tusentals förfabricerade plakat.

Andra gick mycket längre och på flera platser i landet bars plakat med texter om stöd för en utländsk militär intervention. Militärjuntan som genomförde den militära statskuppen den 31 mars 1964 den progressive president João Goulart fick sitt huvudsakliga stöd från USA.

Krisen har nått Brasilien

 

Inte bara Brasilien har gått in en ekonomisk kris, stora delar av Latinamerika känner nu av den ekonomiska kris som inleddes i september 2008 i USA och som lagt depressionens skugga över stora delar av Europa. Och precis som i resten av Latinamerika har den revalverade dollarn ökat i Brasilien ökat med 22 procent mot den nationella valutan real. Samtidigt nådde inflationen sin högsta nivå de senaste tolv månaderna, 7,7 procent i februari. Detta har registrerats i de senaste opinionsundersökningarna där Rousseff har rasat från 42 procent i december 2014 till 23 procent i februari, 2015.

För att möta högerns ökade press tog självaste Lula initiativ till stora arbetardemonstrationer två dagar innan, den 13 mars. Men de var inte tillnärmelsevis i närheten av massdemonstrationerna den 15 mars. Men markeringen var viktig, säger Alexandre Conceição till Magasinet Resumen Latinoamericano.

Spela på arbetslösheten

 

Conceição är medlem av den nationella ledningen för den mäktiga Rörelsen Utan Jord, MST. Han anser att Rousseff inte får ge vika för den press som en del av det brasilianska borgerskapet utövar.

– I början av sitt mandat försökte Dilma genomföra politiska ekonomiska förändringar så som att ändra växelkursen och minska räntan. Det syftade till att dra fokus från det finansiella systemet och i stället investera i industrisektorn för att återuppliva ekonomin.

MST-ledaren menar att denna åtgärd skapade motreaktioner hos den produktiva sektorn. Denna ville spela på arbetslösheten som under de senaste åren har varit mycket låg, nästan marginell.

– Detta faktum har ökat kraften i arbetarklassens mobiliseringar de senaste åren. Den (arbetarklassen) växte sig alltmer starkare och erövrade verkliga reallöneökningar. Bourgeoisien förstod snabbt att uppgången i arbetslösheten var nödvändig för att försvaga arbetarklassen.

Förlorad social bas

 

Den breda och starka sociala rörelsen i Brasilien var en garanti för den knappa valsegern förra året, menar Alexandre Conceição. Men Dilma Rousseff gav redan i sin regeringsförklaring efter för flera av högerns krav i den nyliberala agendan.

– Det gjorde att hon förlorade den sociala basen som stödde henne i den andra valomgången. De ekonomiska stöden till de valda ledamöterna i kongressen visar att tio företag valde 70 procent av kongressens ledamöter som inte representerar partier utan som försvarar eliten inom den konservativa borgarklassen.

– Regeringen bör inte ge efter för intressena hos den nyliberala högern. Denna har som taktik att nöta ut på krafterna hos regeringen för att denna inte ska vinna valet 2018. Det spelar ingen roll hur mycket presidenten ger efter. Borgerskapet vill få bort PT från regeringen. Därför är den enda utgången som regeringen har är att den drar in de sociala och folkliga krafterna och uppfyller sitt valprogram.