fredag 26 januari 2018

USA:s och högerns juridiska häxjakt dömde Lula till 12 års fängelse

Är detta rättvisa eller rättsröta?
Döm själv efter att ha läst domaren 
Sérgio Moros´ förhör av
Ignacio ´Lula´ da Silva förra året.USA:s och högerns juridiska häxjakt dömde Lula till 12 års fängelse

Av Dick Emanuelsson

TEGUCUCIGALPA / 2018-01-26 / Nedan publicerar vi en översättning av förhöret som domaren Sérgio Moros genomförde i juli 2017 av Ignacio ´Lula´ da Silva. Detta låg senare till grund för domen i september på nio års fängelse för innehav av en lägenhet som ´Lula´ aldrig satt sin fot i. Innehållet i detta förhör bekräftades i början av denna vecka av apellationsdomstolen som ökade på ´Lulas´ straff till tolv års fängelse.

Men här handlar det inte om ett ”Rättssystem” utan en politisk häxjakt, omlindat i juridiska termer. Målet är att stoppa ´Lulas´ kandidatur i presidentvalet i vilket han är en överlägsen favorit.

Det här är heller ingen isolerad företeelse. I bakgrund är det USA:s UD (State Departement) som drar i tåtarna, i en välorganiserad plan för att rulla tillbaka historien till den tid då knölpåken och Monroedoktrinen bestämde den latinamerikanska kontinentens framtiden.

Dilma valdes av 53 miljoner brasilianer men avsattes
av ett korrumperat parlament som inte kunde döma
henne för korruption utan för ett administrativt fel
när hon förde över anslag från ett ministerium till
ett annat. Det blev förevändningen för att avsätta henne
och inleda en privatisering utan dess like och ett när-
mande till USA, bland annat i form av gemensamma
militär manövrar i Amazonas, riktade mot Venezuela.Den brasilianska kongressens avstättande av den folkvalda och första kvinnliga presidenten i Brasilien, Dilma Rousseff in gick i denna USA:s plan för att återplacera den latinamerikanska högern i varje lands presidentpalats, som villiga nickedockor till USA. Därav öppnande av en rättsprocess mot Christina Fernandez de Kirchner i Argentina, kampanjen mot Venezuela och Nicaraguas regeringar och de personliga sanktioner som utfärdats av USA-myndigheterna, det obegripliga spektaklet mot Kuba som anklagas för en slags audio-terror mot den nyöppnade USA-ambassaden i Havanna, allt detta ingår i en plan för att rulla tillbaka historien till det kalla krigets absurda och primitiva syn på demokrati och mänskliga rättigheter.

Domen mot ´Lula´ är synnerligen allvarlig för vad den kan utlösa är konfrontationer i det brasilianska samhället men den ger framför allt en fingervisning mot vad vi har att vänta oss den närmaste tiden.Domaren Sérgio Moros förhör med Ignacio ´Lula´ da Silva:

SM: - Är lägenheten Er?
Lula: - Nej.
- Säkert?
- Säkert.
- Då är den inte Er, inte ens lite?
- Nej.
- Inte lite?
- Nej.
- Så Ni förnekar alltså att den är Er?
- Jag förnekar det.
- Och när köpte Ni den?
- Jag har aldrig köpt den.
- Och hur mycket kostade den?
- Inget.
- Och sedan när förfogar Ni över den?
- Sedan aldrig.
- Så den är inte Er?
- Nej.
- Är Ni säker?
- Det är jag.
- Berätta för mig: Varför valde Ni den lägenheten och inte någon annan?
- Jag valde den inte.
- Valde Er fru den?
- Nej.
- Vem valde den?
- Ingen.
- Och varför köpte Ni den?
- Jag köpte den inte.
- Gav eller skänkte de den till Er.
- Nej.
- Och hur fick Ni den?
- Det är inte min.
- Förnekar Ni att den är Er?
- Jag har redan sagt det.
- Svara på frågan!
- Jag har redan besvarat den.
- Förnekar Ni?
- Jag förnekar.
- Så den är inte Er. . .
- Nej.

Lula: - Herr Domare; har Ni något bevis på att lägenheten är min, att jag har bott i den, att jag övernattat där någon gång, att min familj har flyttat in? Har Ni något kontrakt, en underskrift av mig (som styrker det), ett kvitto, en banköverföring, något?

Domaren: - Nej, det är därför jag frågade Er.
Lula: - Och jag har redan svarat.

Det är inte ett skämt, det är domare Sérgio Moros förhör av Lula Da Silva.


´Lula´  är den överlägset största favoriten i nästa presidentval. Det vet USA och vill därför stoppa honom genom skådesprocessen mot den forne stridbare metallarbetaren.


Den cyniska rättsrötan och USA:s dubbelmoral
Denna tragikomiska cyniska rättsröta och domslut mot Lula för en lägenhet som aldrig har varit, är eller kommer vara hans är ett domslut som slår mot hela Latinamerika och den kamp som förts för nationellt oberoende och för rätten att varje land och folk själva, utan USA:s ingripande, ska kunna bestämma över sin framtid.

Domen är ett domslut mot alla progressiva och progressivt på den amerikanska kontinenten, mot Lulas och Dilmas ekonomiska- och socialpolitik som drog ur 40 miljoner brasilianer ur den fattigdom de fötts i. Som gav varje brasiliansk familj tre mål i stället för ett mål mat om dagen.

Domslutet och USA:s applåderande av det brasilianska rättssystemet blir än mer löjeväckande och cyniskt när vi ser hur den USA-stödda regeringen i Honduras nästan drunknar i korruptionsaffärer. Där den i ett valfusk omvalde presidenten Juan Orlando Hernandez (JOH) anklagas för att ha finansierat sin valkampanj 2013 med 350 miljoner dollar (jämför det med en påstådd lägenhet i ´Lulas´ ägo), pengar som fördes över från det honduranska sjukvårdssystemet in i regeringspartiets och JOH:s kassa via olika NGO:s.

Men det förhindrade inte att USA:s UD förklarade JOH som vinnare i valet den 26 november 2017, trots att till och med OAS:s valobservatörer ansåg att det inte gick att förklara JOH för vinnare eftersom valet var omgivet av för många brister och märkligheter.

Oppositionens kandidat hade en ointaglig ledning när 82 procent av rösterna var räknade och med en ledning på fem procent. Då drabbades Valtribunalens server för problem och stängdes av i 36 timmar. Hårddisken formaterades om (Sic!) och när valröstsammanräkningen återupptogs senare hade den sittande presidenten en ledning med 50.000 röster.
Dessa händelser har orsakat enorma folkliga protester över hela landet där arméstyrkor hittills har skjutit ihjäl över 40 protesterande honduraner.

Hur hade USA agerat om detta hade hänt i Venezuela, Kuba eller Nicaragua?

Jänkarna ser ner i marken och har överseende med sina allierade som JOH, Macri och Piñera, trots verkliga anklagelser där miljoner dollar har stulits från det allmänna. Jänkarna har alla bevis på handen, därför kontrollerar Vita huset dessa högerregeringar och klämmer på en öm punkt när presidenten kanske vill genomföra en reform som inte ligger i Vita Husets eller de transnationella bolagens intresse. Därför utlöste de statskuppen mot liberalen Manuel Zelaya i juni 2009.

Med JOH vid makten är det inga problem att fortsätta i Honduras. USA:s Militära Sydkommande förfogar över tre militärbaser med över 600 marinsoldater på plats i Palmerola (staden Comayaugua) där USA:s militärplan lyfter och landar på den längsta landningsbanan i Centralamerika. Från den kan den sätta in invasioner mot grannländerna (eller Venezuela), vilket skedde under 1980-talet då USA förde krig via ombud mot Nicaragua, El Salvador och Guatemalas folk.

I dag är det den politiska cynismen som återigen präglar USA:s och Trumps knölpåkspolitik mot Syd- och Centralamerika. Men folken har historiska erfarenheter som visar att de är kapabla att göra motstånd och besegra en militär jätte som Grannen i Norr.

Dick Emanuelsson

lördag 17 september 2016

Efter avsättandet av Dilma kommer nu högerns nyliberala chockterapi som möter kraftigt motstånd i Brasilien

Formerna för motståndet mot den nya diktatorn i Brasilien, Michel Temer, tar sig många uttryck, som på bilden där Charlie Chaplin går i spetsen för en arbetardemonstration i det arbetarfientliga USA. Likheterna med Brasilien är stora. Chaplin gjorde även den legendariska filmen och rollen som Hitler i filmen "Diktatorn". Chaplin utsattes för en hänsynslös antikommunistisk kampanj i USA och gick i exil till Frankrike.
Efter avsättandet av Dilma kommer nu högerns nyliberala chockterapi som möter kraftigt motstånd i Brasilien

Av Dick Emanuelsson

Kuppregimen Michel Temer i Brasilien banar nu väg för en nyliberal chockterapi som i princip är en kalkering av arbetsgivarföreningens program, säger facket. Det pekar på Temers fempunktsprogram. Det handlar om utförsäljning, privatiseringar eller koncessioner av statliga företag och offentlig verksamhet samt en flexibilisering” av arbetsmarknaden med alla dess konsekvenser.

– Den 31 augusti konsoliderade kongressen den juridiska- och mediala statskuppen av mot Dilma Rousseff. Borgerskapet avslutade den första etappen av konspirationen, som inleddes i oktober 2014, för att slutligen kröna den i en ny regering som är totalt underordnad och beredd att lägga över alla bördor för den ekonomiska krisen på arbetarklassens axlar.

Det säger João Pedro Stedile, ekonom och ledamot av ledningen för den mäktiga lantarbetarrörelsen MST, i en kommentar i magasinet Resumen Latinoamericano.

Massprotester över hela Brasilien

MST och hela den samlade folkliga och sociala rörelsen i Brasilien har efter statskuppens formalisering den 31 augusti, uppmanat det brasilianska folket att gå ut på gatorna för att göra motstånd mot beslutet av vad de anser vara en av de mest korrumperade kongresser sedan militärkuppen 1964. Stedile varnar för liknande utveckling som den i grannlandet Argentina under högerregeringen Mauricio Macri.

João Pedro Stedile, ekonom och ledamot av MST.

– Nu har stegen tagits för att påskynda genomförandet av nyliberala åtgärder som endast intresserar finans- och storkapitalet, beslut som ökar exploateringen av arbetare, som reducerar lönerna, ökar arbetslösheten och tillämpar ett privatiseringsprogram och skattereglering som till och med får FMI (representanter) att rodna, menar Stedile.

Utförsäljning och privatisering

Hans farhågor besannades förra veckan av Temers utspel om en ny arbetsmarknadslag och en ”Tillväxtplan” (Plan Crecer). De bägge förslagen är i praktiken en total utförsäljning av statliga företag och allmän verksamhet. Arbetsdagen ska i vissa fall ökas till 12 timmar per dag, införande av den bland nyliberaler populära timanställningen där den anställde får sin heltidsanställning halverad men utan sociala- och rättigheter eller pensionspoäng. Hela arbetsmarknadslagstiftningen och med den arbetsrätten raseras i fem punkter.

Lagen stimulerar arbetsgivarna att inta en antifacklig attityd genom att underlätta för ”individuella regleringar av löner och avtal”. I klartext betyder det att individuella förhandlingar, mellan arbetsgivare och den anställde, gynnas på bekostnad av kollektivavtalsförhandlingar.

För facket i Brasilien, som är relativt starkt jämfört med övriga Latinamerika, är dessa förslag en direkt provokation och ett slag mot fackets själva existens.Flygplatser, järnvägar, gruvor och olja till salu

För att minska statens utgifter, vilket är argumentet, föreslår regimen Temer att ekonomiska strategiska samhällsområden som energi, transport och infrastruktur ska säljas, privatiseras eller ingå i koncessioner med det privata kapitalet. Bland dem finns fyra flygplatser, huvudvägar, järnvägar, anbud på områden för exploatering av gas och olja. Sex företag för distribution av el-energi ska säljas ut medan fem vattenkraftverk ska erbjudas för koncession.

På gruvområdet är fyra gruvor i blickpunkten och det handlar om naturresurser som fosfat, koppar, bly, zink och kol som blir föremål för det internationella gruvkapitalets uppköpare.

Det brasilianska arbetarpartiets presidentkandidat 2014, Dilma Rousseff valdes av majoriteten av brasilianarna på ett politiskt program som nu, efter kongressens, inte folkets, avsättande av Rousseff, också desavoueras. PT-programmet ersätts av ett politiskt program som inte har fått majoritet i något val utan som har sina rötter hos den politiska högern och hos arbetsgivarföreningens toppar.

Fackföreningar som intagit gatorna som protest mot statskuppen mot Dilma Rousseff. Den 22 september deltar de i en nationell protestdag mot den illegala högerregimen.


Nationell protestdag den 22 september

Nästan varje dag pågår det stora demonstrationer mot den nya regimen som skanderar ”FORA TEMER”, bort med Temer! Den 22 september har de sex landsorganisationerna uppmanat till en nationell protestdag för att protestera mot regimens förslag.

– Vi behöver stanna Brasilien för att ge en demonstration över de gränser som folket sätter mot denna illegitima kuppregim, summerar Stedile.

Han säger att protestdagen kan tjäna som en generalrepetition för att gå mot en generalstrejk mot kuppregimen.


onsdag 31 augusti 2016

Brasiliens korrumperade höger till makten efter parlamentarisk statskupp mot Dilma Rousseff

Brasiliens president Dilma Rousseff.
Brasiliens korrumperade höger till makten efter parlamentarisk statskupp mot Dilma Rousseff

Latinamerika fördömer statskuppen

AV DICK EMANUELSSON

TEGUCIGALPA / 2016-08-31 / Nu behöver inte de latinamerikanska högerpartierna, med uppbackning av USA, vinna majoritet i presidentvalen. Förfogar de bara över en majoritet i parlamentet och en pålitlig reaktionär rättsapparat så är vägen öppen till att avsätta vänsterpresidenter som vågar utmana storkapitalet och USA-imperialismen. Det visar den antidemokratiska skandalen som utspelades i dag (onsdag) i Brasilia.

För mer än 50 procent av parlamentsledamöterna i kongressen, underhuset och senaten, de som i dag utsåg sig själva till domare mot den folkvalda presidenten Dilma Rousseff, är själva föremål för grova korruptionsbrott.

De valdes i sina valkretsar för att lagstifta, inte för att placera sig själva i domarbåset och avbryta en mandatperiod för en folkvald president som valdes med 54 miljoner röster på ett POLITISKT PROGRAM I STRID mot dem som i dag avsatte henne.

Privatisera Petrobras

För det är de fattiga i Brasilien som nu får betala konsekvenserna för statskuppen. De 40 miljoner personer som Arbetarpartiets Lula och Dilma drog upp ur fattigdomen och petade upp dem ett pinnhål i det brasilianska klassamhället, bör nu fundera på hur framtiden ska te sig. De sociala program som genomfördes och som planerades är i fara och står i tur att monteras ned.

Det halvstatliga Petrobras, som har prospekterat och funnit världens största oljereserver ska nu privatiseras och säljas ut, har kuppregimen bestämt. För imperialismen ger inget utan att ta betalt rejält.

Så ser "interrimsregimen" ut, idel män i sina "bästa" åldrar utan att riskeras att attraheras av någon kvinna under regeringssamanträdena.


Högern förlorade tre presidentval

Inte sedan 2002 har högern varit vid makten. Den förlorade valen 2006, 2010 och 2014 till Arbetarpartiet och dess allierade.

Men nu är den tillbaka, men inte via valsedeln utan via det juridiska trixandet. Det obegripliga är att halva Brasiliens kongress är en samling korrumperade gangsters som har stulit från det allmänna och som nu har mage att avsätta landets president. Men det var som Dilma sa under de 14 timmarna hon mästerligt försvarade sig i senaten i måndags; ”Nu väljs inte presidenten av folket via direkta val utan via indirekta val”.

Feodala landägare och internationellt spekulativt finanskapital

Vad som utspelades i Brasilien var det klassiska: En politisk och ekonomisk elit av konservativa högerpartier som orienterades av ett litet mediemonopol där fem (5) familjer i Brasilien dominerar och manipulerar det politiska landskapet. Likheterna med Dagens Nyheter&Bonnierssfären är stora, liksom El Clarinmonopolet i Argentina.

Det spelar ingen roll att dessa 50 procent av korrumperade politiker kommer att offras längre fram av den Reella Makten, i likhet med Eduardo Cunha, deputeradkammarens ordförande, som inledde processen mot Dilma men som tvingades att avgå efter att det visade sig att han hade hemliga bankkonton i Schweiz som uppgick till fem miljoner dollar, vad det verkligen handlar om är att vrida tillbaka historiens klocka till det datum då feodala landägare och bankirer i allians med det inhemska storkapitalet och det internationella transnationella spekulativa finanskapitalet återigen tar över det politiska rodret i Brasilien.

Kuppresidenten Michael Temer är själv föremål för utredning om korruptionsbrott. Han är en pålitlig allierad med USA-regeringen och utpekad som CIA-informatör.


USA-dirigerad statskupp

USA ligger lågt och avvaktar. Men arkitekterna bakom ”Korruptionsmanualen” återfinns i Pentagon och State Departement. Nu kan de inkassera ytterligare en spelpartner i kampen för att återvinna sin ”Bakgård”. Söder om Brasilien sitter Mauricio Macri i Buenos Aires och inför de ena efter den andra av nyliberala lagar som chockhöjer el, vatten och telekommunikationer med 300-600 procent. Hundratusentals argentinare sparkas från sina jobb men de går återigen ut på gatorna som 2001-2002, för att försvara vad de vann i sociala och ekonomiska reformer sedan de åren.

USA förväntar sig nu att Brasilien lämnar den mäktiga handelsorganisationen BRICS, som består av Brasilien, Kina, Ryssland, Sydafrika och Indien. Brics planerade att ersätta dollarn som handelsvaluta med en egen valuta vilket fick Wall Street och deras politiska språkrör i Vita Huset att darra. Nu har också Brics drabbats av ett svårt slag, för ingen inbillar sig att dessa reaktionärer i den brasilianska kongressen ska våga gå emot diktat från Wall Street och State Departement. Det vore som att underhuggare i den italienska maffian skulle sätta sig upp mot El Padrino, Gudfadern. Konsekvenserna av ett sådant förfarande är mer än kända.Slag mot den latinamerikanska integrationen

Förlusten av den brasilianska regeringen och presidentposten är samtidigt ett svårt slag mot den latinamerikanska integrationen. Försöken att destabilisera Bolivia via ”Nymiljonärerna” hos gruvkooperativisterna skördade livet på vice inrikesministern som torterades och avrättades av en hord av kooperativister förra torsdagen.

– Det var ett försök att destabilisera Bolivia för att skapa kaos och underlätta för utländska makter, sa president Evo Morales, som leder en av de mest politiskt- och ekonomiskt framgångsrika regeringarna i Latinamerika. Bolivia, i likhet med Ecuador, drar nu tillbaka sina ambassadörer från Statskuppens Brasilien.

I Venezuela går den USA-vänliga oppositionen ut i morgon, torsdag med en klar plan för att öka destabiliseringen och förstärka det ekonomiska kriget mot folket. Och president Nicolas Maduro varnar folket, och pekar på Brasilien och Argentina för konsekvenserna för vad en högerregering i Caracas kan innebära för den sociala välfärden i Venezuela.

Nu inleds en annan kamp i Brasilien

För Brasiliens folk väntar bistra tider. Den ekonomiska recessionen som inleddes för tre år sedan kommer att strypa ekonomin än mer i händerna på extrema nyliberaler. Chockterapierna kommer att avlösa varandra och de 40 miljoner som gick upp i medelklassen kommer att återvända till fattigdomen men i sällskap med många fler miljoner brasilianare än tidigare.

– En regim utan folkligt legitimt stöd som tillämpar en åtstramning av ekonomin i recession kommer att åsamka den största ekonomiska, sociala och politiska krisen som landet någonsin har känt till. Statskuppen är inte ett slut på krisen utan dess fördjupande, sammanfattar Emir Sader, sociolog och koordinatör för det politiska laboratoriet vid det statliga universitetet i Rio de Janeiro, UERJ.

Men i Sverige kommer med all säkerhet samma högerkrafter som i Brasilia hävda att de påstådda administrativa fel Dilma påståtts ha begått, rättfärdigade avsättandet av henne.Senaste artiklar om Brasilien av Latinamerikareportern Dick Emanuelsson: 
Dick Emanuelssons Blogs
  • DAS, TERRORISMO DE ESTADO, Förföljelsen av journalisten Dick Emanuelsson i Colombia åren 2000-2005, en förföljelse utförd av den hemliga politiska polisen DAS-G3. Den lydde direkt under president Alvaro Uribe. Sammanlagt dokumenterade 19 hemliga agenter 476 A4-ark över Emanuelssons arbete som reporter i landet och all övrig fritid.

  • LATINOAMÉRICA